Определяне на продуктивността на детето

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ С БЛОГЪТ НА ША

Определяне на продуктивността на детето

Мозъкът на човека има следната особеност – в определен интервал от денонощието работи най-добре . В този интервал ученето се случва с минимални усилия. Съществува също такова време, когато мозъкът не може да се учи изобщо. И така, колкото и висококвалифициран специалист да се занимава с детето, ако „изпуснем“ най-продуктивния момент за учене, резултатът няма да е много голям или не толкова колкото би ни се искало. Затова е много важно, особено ако работим с деца и искате да постигнете максимален резултат, да определим времето, когато то е активено.

Съществува методика, която се основава на характера на човека и определя пиковите моменти за учене на всеки човек и мовем лесно да го приложим в домашни условия.

Характерът е вродено качество, което не се променя през целия живот. Съществуват хора, чиито дни са без изявени пикове, спадове или възходи на обучителните периоди.Те нямат чувствително време, просто трябва да учат. Има и други, които, ако прочетат нещо в правилното време, го запомнят, а ако го правят в неподходящ момент, могат да четат стотици пъти без резултат.

Вие от кои сте?

Методът на Илин:

За изпълнението на тази техника ви е необходим лист A4, химикал, хронометър.

Ход на работа:

  1. Листът трябва да бъде разделен на осем така, че поле № 5 да се намира под поле № 4 (виж снимката долу).

2. Детето взима химикал. Обхваща го с четирите си пръста, като палецът остава отгоре.

3. Водещият засича 5 секунди, в които детето поставя точки с химикала в поле № 1.

4. Детето преминава към поле № 2 и така нататък. За всяко поле детето разполага с 5 секунди.

5. Когато всички осем полета са запълнени, се извършва преброяване на броя точки във всяко поле. Ако детето умее да брои нека само давпреброи точките, а ако детето е много малко, инструкторът извършва преброяването от негово име. Получените цифри се записват под всяко поле.

6. Всяко поле съответства на съответен часови диапазон: в поле № 1 сезаписва часът, в който се събувда обикновенно детето и се добвят още два часа (например, 7:00–9:00), в следващия са следващите два часа (9:00–11:00) и така нататък. По този начин целият ден се разписва в полетата.

Интерпретация на резултатите

Целта на този метод е да открие най-подходящото време от денонощието за учене. Там, където броят на точките в полето е най-голям, това е най-продуктивното време за обучение и промени. Задачата на инструктора е да открие този период и да работи с детето точно тогава, когато неговият мозък е най-продуктивен.

Може да се говори за възход или спад, когато разликата между съседни полета е пет точки. Полето, в което има най-много точки, представлява времето с най-висока интелектуална активност на мозъка. Важно е да се намери възможност за работа точно в тези времеви интервали. Времето, в което се наблюдава спад на мозъчната чувствителност, се препоръчва да се отделя за хобита, почивка, игри и спорт.

Би било полезно, ако родителите имат възможност да планират заниманията на детето си събразявайки се с фазите на мозък, така че да има максимална полза и продуктивност.

Свързани постове

Упражнение „Карта на щастието“

Винаги е интересно да надникнеш зад кулисите и да видиш как актьорите реално общуват и преживят ролите си. Ето млако интересна информация от сесиите по арт терапия. Изваждам „на светло“ едана полезна и красива игра, която спокойно може да практикувате у дома или в клас.

Прочетете повече »

Видове арт терапия

Основното предимство на методиката е ефективността на приложението, независимо от темперамента и характера на пациентите. Повишаването на самооценката успокоява хиперактивните и отваря затворените.

Прочетете повече »

Защо им е на децата арт тарапия?

Тихото и срамежливо дете е удобно. НО как това дете ще живее занапред? Учителката му се кара в училище и в отговор то започва да гризе нокти, да се разболява, да спи лошо или намира друг начин да скрие чувствата си.

Прочетете повече »

Съдържание на статията

ЗАПИШИ СЕ ЗА ПРОБНА АРТ ТЕРАПЕВТИЧНА СЕСИЯ