Арт терапия

Израстването на децата е път, в който активно участваме родители, възпитатели и обкръжаваща среда.

Понякога се случва по пътя да има препятствия и неравности. Способността да се адаптираме и смело да продължим е толкова важна.

Децата, също като нас възрастните, преживяват емоции, разсъждават, планират и мечтаят. Не винаги обаче съумяват да изкажат и преминат през негативите сами. Прекрасно е да имат разбиране, подкрепа.

Дълбоко и грижливо заровените отрицателни чувства могат да остават в нас години. Така складирани те водят до дисбаланс в тялото.

Арт –терапията е нежен и деликатен метод за балансиране и възстановяване на емоционални и физически проблеми. Тя би могла да служи и като превенция, успешно средство за отвеждане на стреса.

Заниманията, които провеждаме са в сферата на Антропософската арт терапия. Човекът се раглежда не като статична структура, а съвкупност от сили, действащи съвместно или противодействащи си. В тази постаоянна игра силите е добра да се намират в равновесие. Когато една от тези сили надделее или твърде много отслабне се нарушава равновесието, което довежда до патологично развитие. Именно чрез поддържането в баланс на силите в човека и около него се случва чудото на физическото и емоционално здраве.

В изобразителното изкуство, моделирането с глина, вълна и други материали няма шаблони и стереотипи. Това е спонтанно и искрено проявление на душата. В процеса на творчество можем да разкажем за себе си, без думи.

Арт-терапевтът е наблюдател, изследовател и сътворец. Неговата задача е да разчита, анализира, преобразява, одухотворява.

какво се случва в занятието?

Първите една или две сесии са опознавателни. Терапевтът и пациентът си дават време за разговор, планиране, анализ на първите творби.

Рамки

Занятията се случват регулярно, веднъж в седмицата, за да имат терапевтичен ефект. Най-подходящото време е сутрин. Сесията е с продължителност от 60 до 120 минути.

пространство

Работим в спокойната атмосфера на нашата школа. Занятията могат да бъдат индивидуални или в група от деца на еднаква възраст. Материалите са осигурени от терапевта.

Терапевт

Сюзан Абушева има богат опит в работата с деца. От 4 години се обучава в школата по Антропософска терапия чрез пеене в класа на оперния певец и певчески терапевт Теодорос Ригас. Втора година изучава Арт терапия при грузинския художник и Арт терапевт Гога Джапаридзе.