fbpx

0887603787

ХОЛИСТИЧЕН КРЪЖОК

за деца от 5 до 9 години и техните родители

Намери нещо интересно

Виж какви занимания включва холистичният къжок!

Холистичният кръжок е пакет от занимания за дeца. Срещите са веднъж седмично по 1 учебен час.  Всяка сeдмица от месеца запознава децата с по едно учение. Заниманията включват йога, паневритмия, уроци по добродетели, игри за развитие на интуицията.

Класовете са отворени и за родители!

ЙОГА

Йога е здраве!

Йога е индийска практика, която създава хармония в душата, а от там положително влияние на цялото тяло. 

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

"Добре е децата да са образовани, но също е хубаво да им се дава шанса сами себе си да обучават."

Ърнест Димнет

Какво дава йога на децата?

При редовни занимания повишава имунитета

Формира правилна осанка

Демонстрира на детето възможностите на собственото му тяло

Повишаване на въображението и способността за взимане на творчески решения

Подобрява координацията на движенията

Оформя навик за правилно дишане

Засилва вниманието и дълготрайната памет 

 

Има успокояващо действие, отнема стреса

Оказва благоприятно влияние на всики вътрешни органи

 

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

Формира положително отношение към обкръжаващата го среда

Изработва в детето емоционална устойчивост, търпение, спокойствие и душевно равновесие

Развива гъвкавост, сила

"Само там, където се събират децата, има реална възможност за забавление"

М. Маклафлин

Сертифициран инструктор по йога за деца по системата R.Y.E.

Предимства на системата R.Y.E.

Групи

Групите са не по-големи от 15 човека. Това гарантира сигурност и внимание към всеки курсист. 

Методика

Принципите, на които се основава R.Y.E., лежат изцяло на връщането към естествените цикли и нужди на тялото, ума и чувствата на човек.

Нашата задача

В по-глобален план целта на този алтернативен подход е да осъществи парадигмата “Учене с радост, живеене с радост”

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

ПАНЕВРИТМИЯ

Висш космичен ритъм!

Паневритмия е кръгов танц, който обединява в себе си музика, поезия, движение и мисъл в хармонично цяло. 

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

"Децата са една трета от нашето население и цялото наше бъдеще"

Неизвестен

Какво дава Паневритмията на децата?

Равномерно натоварване на горните и долни крайници

Ритмичната двигателна активност засилва издръжливостта, гъвкавостта и силата на тялото

Усъвършенства координацията на движенията

Подобрява кръвообръщението и дишането

Засилва концентрацията

Развива образно и позитивно мислене

Усъвършенства умствената дейност

Формира умението да се влючва е общия ритъм

Учи на сътрудничество и взаимопомощ

Възпитава положително отношение към околната среда

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

УРОЦИ ПО ДОБРОДЕТЕЛИ

по системата Озарена педагогика на Любов Миронова

Направи своя избор!

Добродетелите са пътепоказатели, които ни препоръчват посока, в която, ако поемем, исторически е доказано, че дългосрочно ще е добре за нас, за другита и за цялото.

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

"Всички деца започват училищните си години с искрящо въображение, плодороден ум и желание да споделят мислите си"

Неизвестен

Какви са целите на курса?

След курса по добродетели детето ще може да:

Взема по-осъзнати решения

Да разпознава недобродетелни/преходни/фалшиви/чужди ценности, несъзнателно копирани от него до седемгодишна възраст, и да ги замени с добродетели, с помощта на които ще е способно да взема самостоятелно решения, които да са добри за него, за другите около него и за цялото в дългосрочен план. Ясни критерии за взимане на решения. 

Формира характер,

позволяващ му да премине през трудните моменти в живота гъвкаво. Превенция на трудностите за детето в пубертета и за неговите родители, по-добра адаптивност в среда на агресия, повърхностност, примитивност и невежество.

Познава по-добре себе си

и елемeнтите, от които е изградено (ум, тяло, емоции, психика). Да познава добродетелите, свързани с тях, и да ги използва съзнателно.

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

За кого е предназначен курса?

Уроците са подходящи за деца от 6- до 12-годишна възраст, които могат да четат сами, макар и бавно. Родителите също са поканени да участват. Когато родителите и децата преживяват заедно уроците по добродетели, те се преоткриват и имат възможност многократно през песните, приказките и поговорките да се връщат към добродетелите в ежедневието си. Това е качествено оползотворено и едновременно с това приятно изживяно време. Заниманията са динамични и минават неусетно. Дългосрочно помагат много за усъвършенстване на комуникацията родител – дете.

 

 

 

"Всяко дете е с нещо надарено, просто по различно време проявява своите способности."

Неизвестен

Как протича един клас?

Във всеки урок се четат тематични приказки, пословици и стихотворения с български корен, действителни исторически случки, пеят се песни и се разсъждава по теза/цитат, свързани със съответната добродетел. В края на урока има забавни игри и занимания. Например в урок по добродетел Честност четем приказката за Лъжливото овчарче от Езоп, пеем песен, свързана с казването на истината, и разсъждаваме по теза на Сервантес, свързана с честността. В края на урока децата рисуват. Уроците са светски и са направени така, че хора от различни религии да могат да учат заедно и да откриват в собствената си религия корена на всяка една добродетел.

Уроците по Добродетели се водят от сертифициран преподавател към ФРУД

ИГРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНТУИЦИЯТА

Вътрешния съветник!

Всеки има интуиция и всеки може да се обърне към нея, за да оцени ситуация или човек, да получи предупреждение за опасност или да намери ново решение. Ориентирайки се по „шестото си чувство“ можем да си изясним ко е за нас е наистина добро или лошо.

БЕЗПЛАТНО ЗАНИМАНИЕ

„Топло е на този, който изучава светлината. Светло е на този, който изучава слънцето“

 

3 причини да развиваме интицията:

Учениците с развита интуиция с лекота се справят с основните дисциплини в училище, с интерес изучават чужди езици.

Творчеството е неосъществимо без интуиция. Дори в най-строгите науки, когато имаме няколко хипотези интуитивно чувстваме кои от тях си заслужава да проверим и също така интуитивно отклоняваме безперспективните.

 

Ако детето умее да откликва на своята интуиция в нужния момент ще може да взима правилните решения, да изпълнява необходимия обем от задачи по максимално рационален начин, да формира своя гледна точка за събития или явления.

РАСТИ СЕГА!