Фината моторика – развитие, игра, мит?

В настоящата статия ще разнищим въпроса с фината моторика. Много се говори за нея, но какво й е специалното следва да разберем. Нужно ли ни е да я развиваме? Защо? Как?